[ISSUE # 5] Pagtitipon ng lahat ng Killer Kamote Komiks na Ikinatha sa Wikang Tagalog at Itim Na Lobo

[ISSUE # 5] Killer Kamote Komiks Issue # 5 : Pagtitipon ng Lahat ng Killer Kamote Komiks na Ikinatha sa Wikang Tagalog

Direct link below:
Pagtitipon ng lahat ng Killer Kamote Komiks na Ikinatha sa Wikang Tagalog at Itim Na Lobo

http://www.killerkamotekomiks.com/freecomicsPDFformat_tagalog/04_KillerKamoteKomiks_Issue2_by_ArvinValenzuela(Tagalog)Sept2015.pdf

—–
Hello! Update again. Here’s the very first Killer Kamote Komiks for the month of August, “Itim Na Lobo”. Instead of me philosophizing about themes like God, death or my existence, I should just “get a life”. ^___^

61_ItimNaLobo

Senti

Hello sa lahat ng nagbabasa ng Killer Kamote Komiks!

Heto na naman ang pinakabago kong gawang komiks na pinamagatang, “Senti”. Paki-buntal nalang ako at medyo kakornihan na naman. Medyo “text-driven” itong komiks na tinutukoy ko, parang ang sulat ang nagdadala sa apat na panel, sa kabuuan ng maikling komiks na ito dahil mahaba ang pagkakasulat.

Sana’y magustuhan ninyo.

-Arvin

59_Senti

Digmaan

Hello there,

Here’s my update for this week, entitled, “Digmaan”. My take on the “West Philippine Sea” dispute that we have on China. Do not be so uptight though, lighten up as this is just a corny joke. Hope you like it.

58_Digmaan

Thanks for reading,
Arvin